Mikro

Nástroj mikro; 3 mm; 14,0 cm

 • 7 476,59 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Nástroj mikro; 7 mm; 14,0 cm

 • 7 476,59 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Bellucci nástroj mikro; 8,0 cm

 • 8 235,26 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Bellucci nástroj mikro; 8,0 cm

 • 8 235,26 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Bellucci nástroj mikro; 8,0 cm

 • 8 235,26 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Nicola nástroj mikro rovný; 2 mm; 20 cm

 • 8 496,62 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Nicola nástroj mikro rovný; 2 mm; 20 cm

 • 8 496,62 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Nicola nástroj mikro rovný; 2 mm; 20 cm

 • 8 496,62 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Nicola nástroj mikro rovný; 2 mm; 20 cm

 • 8 496,62 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Fahlbusch nástroj mikro; 16,5 cm

 • 8 745,88 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Nicola nástroj mikro rovný; 2 mm; 20 cm

 • 8 745,88 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Nicola nástroj mikro rovný; 2 mm; 20 cm

 • 8 745,88 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce


  | 1 | 2 |