Mikro

Nástroj mikro; 3 mm; 14,0 cm

 • 7 700,44 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Nástroj mikro; 7 mm; 14,0 cm

 • 7 700,44 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Bellucci nástroj mikro; 8,0 cm

 • 8 482,10 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Bellucci nástroj mikro; 8,0 cm

 • 8 482,10 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Bellucci nástroj mikro; 8,0 cm

 • 8 482,10 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Nicola nástroj mikro rovný; 2 mm; 20 cm

 • 8 751,93 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Nicola nástroj mikro rovný; 2 mm; 20 cm

 • 8 751,93 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Nicola nástroj mikro rovný; 2 mm; 20 cm

 • 8 751,93 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Nicola nástroj mikro rovný; 2 mm; 20 cm

 • 8 751,93 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Fahlbusch nástroj mikro; 16,5 cm

 • 9 008,45 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Nicola nástroj mikro rovný; 2 mm; 20 cm

 • 9 008,45 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce

Nicola nástroj mikro rovný; 2 mm; 20 cm

 • 9 008,45 Kč Cena s DPH
 ks

Dostupnost do 1 měsíce


  | 1 | 2 |